เรียน … เพื่อนสมาชิกเภสัชกร(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรร้านยา) จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีบทละคร แสดงบทบาทสมมุติของ “เภสัช…


เรียน … เพื่อนสมาชิกเภสัชกร(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรร้านยา)
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีบทละคร แสดงบทบาทสมมุติของ “เภสัชกรร้านยา”จากละครชุดเรื่อง “ มัดหัวใจยัยซุปตาร์” ทำการเผยแพร่ออกอากาศทางช่อง 3 มีการแสดงออกไม่เหมาะสม โดยพฤติกรรมผู้แสดงที่มีการสวมเสื้อตราชู “สภาเภสัชกรรม” นั้น มีการประกอบวิชาชีพที่เบี่ยงเบน ผิด จากหลักมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมาก ส่งผลทำให้เกิดความไม่สบายใจในหมู่เพื่อนสมาชิกเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรร้านยา นำไปสู่การส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ“เภสัชกรรมชุมชน” อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในอนาคตได้ …
ในฐานะที่สภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกเภสัชกรร้านยา และเภสัชกรไทยทั่วประเทศไทย มีบทบาท หน้าที่รักษา และผดุงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ สภาเภสัชกรรมจึงได้นำเรียนหนังสือ “ขอให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน” นำเรียนไปยัง กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย

(*หมายเหตุ .. เนื้อความในหนังสือ แนบไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้)
______________________________________
สภาเภสัชกรรม
สภาเข้มแข็ง – วิชาชีพก้าวหน้า – ชาวประชาวางใจ
#ปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร
#บทบาทเภสัชกร
#เภสัชกรร้านยา
#เภสัชกรรมเพื่อปวงชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.