เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนรัตนสินและเครือญาติ

คณะเภสัชศาสตร์รับมอบเงินทุนการศึกษาจากกองทุนรัตนสินและเครือญาติ จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อมอบให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์รับมอบเงินทุนการศึกษาจากกองทุนรัตนสินและเครือญาติ จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อมอบ…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.