เตรียมพร้อมหรือยังง พรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วน้า เทอมนี้เรียนออนไซต์นะคะ จะได้เจอทุกคนแล้ว✨🫰🏻 ❗️อย่าลืมตรวจ ATK แล้วส่งในระบบคณะนะคะ❗…

เตรียมพร้อมหรือยังง พรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วน้า เทอมนี้เรียนออนไซต์นะคะ จะได้เจอทุกคนแล้ว✨🫰🏻
❗️อย่าลืมตรวจ ATK แล้วส่งในระบบคณะนะคะ❗️

สำหรับการปฏิบัติตัวในการเปิดภาคเรียน
– ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคนส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนในที่ตั้งครั้งแรก
– ส่งผลตรวจใน https://apps.phar.ubu.ac.th/stu/login.php ในระบบคณะฯ ภายในเวลา 6.00 น. ของวันแรกที่เข้าเรียน
– ใช้ผลตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง
– นักศึกษาสามารถมารับชุดตรวจได้ที่งานวิชาการในวัน-เวลาราชการ
– นักศึกษาสามารถใช้ชุดตรวจที่ตนเองมีตรวจและส่งผลก่อนแล้วมารับชุดตรวจในภายหลังได้

⭕️การปฏิบัตตนในการเข้าเรียนในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด⭕️

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.