เตรียมพบกับโครงการดีๆ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา “จิตอาสาต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวน 4 รุ่…

เตรียมพบกับโครงการดีๆ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

“จิตอาสาต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 300 คน อบรมผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม zoom)

รับค่าหน่วยจิตอาสา และค่าหน่วยด้านคุณธรรมจริยธรรม

พบกันเร็วๆ นี้ รอติดตามรายละเอียดการสมัครกันนะครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.