#สิ้นสุดการรอคอย #มาอีกแล้วๆ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย และสอบใบอนุญาตขับขี่ (รถจักรยานยนต์) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน…

#สิ้นสุดการรอคอย #มาอีกแล้วๆ

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย และสอบใบอนุญาตขับขี่ (รถจักรยานยนต์) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน

รุ่นที่ 1 อบรมและทดสอบ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 2 อบรมและทดสอบ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565

รายละเอียดการสมัคร และกำหนดการต่างๆ รอติดตามได้ทางเพจนี้ เร็วๆ นี้
ขอบคุณครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.