สมาคมร้านขายยามอบเงินสนับสนุน สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 10,000 บาท

ภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผลและตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการพัฒนาร้านขายยาของทั้งสองหน่วยงาน และในการนี้ทางสมาคมร้านขายได้มอบเงินสนับสนุนในการทำกิจกรรมให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป
—————————————————-
เนื้อข่าว : ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล
ภาพถ่าย : นายพงศ์ภรณ์ ราตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผลและตั…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.