สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม” ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้…

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม” ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ zoom meeting id : 092 083 4666 passcode 518702 จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาดังกล่าว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.