รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นะครับ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นะครับ


📌📌📌รายงานตัวขึ้นทะเบียน และยืนยันตัวตนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
✅รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 65
https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
✅ยืนยันตัวตน ณ อาคารเรียนรวม 5 (CLB 5) ในวันที่ 1 มิ.ย. 65
1) คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เวลา 09.00 – 10.00 น.
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 10.00 – 11.00 น.
3) คณะบริหารศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 11.00 – 12.00 น.
4) คณะรัฐศาสตร์, คณะศิลปประยุกต์ฯ, คณะนิติศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.
5) คณะศิลปศาสตร์ เวลา 14.00 – 15.00 น.

👉👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1en6U2rSEh1on8e3TRTdww9beCZH932Ix/view

❌❌หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

#DEK65
#TCAS1
#TCAS2
#TCAS3
#TCAS4
#งานรับเข้าศึกษา
#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.