รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำเเหน่ง อาจารย์ ส

📣📣📣คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำเเหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีเเละเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.