มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ…

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และกลุ่มโควตาโรงเรียน ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.