ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตากลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ และกลุ่มทดสอบวิชา GAT-PAT2 >>> ประกาศรายชื่อกลุ่มใช้คะแ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตากลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ และกลุ่มทดสอบวิชา GAT-PAT2
>>> ประกาศรายชื่อกลุ่มใช้คะแนนวิชาสามัญ https://drive.google.com/file/d/1ZG2mr4RPecIuIKkJOazms6f3G-uOWzDt/view
>>> ประกาศรายชื่อกลุ่มใช้คะแนน GAT-PAT2
https://drive.google.com/file/d/16K-MdAV75d8Tvxj2BjjUAo1kQxFiPl5M/view
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน ZOOM วันที่ 26 เมษายน 2565
– กลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ เวลา 9.00-12.00 น.
– กลุ่มทดสอบวิชา GAT-PAT2 เวลา 13.00-14.30 น.
กรอกประวัติและเข้ากลุ่มไลน์ตามเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.
>>> กรอกประวัติ https://forms.gle/qe5dRRHMmmSBqL9H8
>>> Line group https://line.me/R/ti/g/akBV4a5i-d

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.