บัณฑิต ภญ.สุภิญญา พูลเพิ่ม ตัวแทนบัณฑิต ม.อุบลฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

ภญ.สุภิญญา พูลเพิ่ม
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญ​ทอง)​ ตัวแทนบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.