น้องๆที่มีปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร สามารถดูขั้นตอนอย่างละเอียดได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/new21/enroll.php หรือ https:…

น้องๆที่มีปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร สามารถดูขั้นตอนอย่างละเอียดได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/new21/enroll.php

หรือ https://youtube.com/playlist?list=PLwDDEniHPRLV-FrbmK_Y9ockw0ZfaqqcM ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.