นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ https://www.ubu.ac.th/web/files…

นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022062709403940.pdf และยื่นผ่าน REG UBU ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้นะครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.