#ทุจริตการสอบ #ผิดวินัยร้ายแรง การทุจริตการสอบ หรือลอกข้อสอบ ในการสอบย่อย สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค ถือเป็นการกระทำผิดวินัยนัก…

#ทุจริตการสอบ #ผิดวินัยร้ายแรง

การทุจริตการสอบ หรือลอกข้อสอบ ในการสอบย่อย สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค ถือเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง!! #โทษสูงสุดคือ ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา !!


#ทุจริตการสอบ #ผิดวินัยร้ายแรง

การทุจริตการสอบ หรือลอกข้อสอบ ในการสอบย่อย สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค ถือเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง!! #โทษสูงสุดคือ ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา !!

❌หากต้องโทษ​วินัย​นักศึกษา​ จะไม่สามารถ​ยื่นกู้ยืม​เงินจากกองทุน​ให้​กู้ยื​มเพื่อ​การศึกษา​ (ก​ยศ.)​ และไม่มีสิทธิ์​สมัคร​ขอรับทุนการศึกษา​ใดๆได้❌

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.