ด่วนนนนน!!!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา UBU i-Camp 2…

ด่วนนนนน!!!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา UBU i-Camp 2024 ประจำปีการศึกษา 2567 แล้วจ้าาาาาา

– ประกาศฯ และขั้นตอน : https://drive.google.com/file/d/1HJiZl049oVGyogG-UA8L98rffathw3DL/view
– ประกาศเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 : https://drive.google.com/file/d/1yjySpmIID1HlWTtknCsI0DR-Dl1T3HMj/view

คณะเภสัชศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1keVXmozsv7epmVZbhsmL7_8TxuQ5XL-u/view

**หมายเหตุ คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ


ด่วนนนนน!!!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา UBU i-Camp 2024 ประจำปีการศึกษา 2567 แล้วจ้าาาาาา

– ประกาศฯ และขั้นตอน : https://drive.google.com/file/d/1HJiZl049oVGyogG-UA8L98rffathw3DL/view
– ประกาศเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 : https://drive.google.com/file/d/1yjySpmIID1HlWTtknCsI0DR-Dl1T3HMj/view

**รายชื่อแยกตามคณะ**
1. คณะวิทยาศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1vxGusDAZaEBXm92ZBdAdYSf_5HssEm5G/view
2. คณะเกษตรศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1NZiNrA7uTtyECVJOypwrrxIhb4b5EGx_/view
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/148wh9RrgkvizS4C4ZCY7on2yIJKP5zkl/view
4. คณะศิลปศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1XFGT0XpaSqoQ-pKaazq8pQ8diqB5IO2v/view
5. คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรศึกษาศาสตร์) : https://drive.google.com/file/d/1F03lJ8N3BecA1wvTajksOo9do10OvOqv/view
6. คณะเภสัชศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1keVXmozsv7epmVZbhsmL7_8TxuQ5XL-u/view
7. คณะบริหารศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/11R0ClG_YHHJoal-KR-OWe2CUdEWfSnFb/view
8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข : https://drive.google.com/file/d/1Fzy9-EnkR0RiXB-bPIwolOnlXcspuHvM/view
9. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1mKp2xWgh29mZkNnQLNmGdDq8N26-n7QY/view
10. คณะนิติศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1U4uNR0DCcc61cRxdZi_WNRg_UWIVrrwA/view
11. คณะรัฐศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/144O9bsXVKaNLiPuqC1nl9HtUFHp9XKha/view
12. คณะพยาบาลศาสตร์ : https://drive.google.com/file/d/1xeDFM4T1HWC5a46cXrNx488SYKBdlvbA/view

**หมายเหตุ คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.