คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ม

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2565
———————————————————————————
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม AB อาคารเทพรัตนสิริปภา

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงว…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.