คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่ง Liaison Professor จากมห…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่ง Liaison Professor จากมหาวิทยาลัย University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.