คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.