ขอแสดงความยินดีกับ นางจีริสุดา คำสีเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภส

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1🎉🎉
Pharmacy Practice ปี 2023. Jul-Sep;21(3):2815. DOI https://doi.org/10.18549/PharmPract.2023.3.2815
#GradPharUBU

ขอแสดงความยินดีกับ นางจีริสุดา คำสีเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ส่วนห….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.