ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะใ…

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการอพยพหนีไฟให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.50 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ (ตึกเก่า)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.