ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อ…

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.