รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบ…

รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร #รับปริญญาEAU #EAUAllAround

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.