Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

คณะเภสัชเปิดเทอม 2 แล้วจ้า เปิดเทอมปุ๊ปพี่ปี 4 ก็ได้ฝึกทักษะการซักประวัติและการจ่ายยาในร้านยาในคาบแรกของวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมทันที โดยมีอาจารย์รับบทเป็นผู้ป่วยจำลอง ส่วนนักศึกษาเป็น (ว่าที่) เภสัชกรร้านยา ฝึกให้หนัก ซักให้เป็น เพราะจบเทอมนี้ จบปี 4 แล้วนักศึกษาทุกคนต้องพร้อมไปฝึกงานในร้านยา

#เภสัชหัวเฉียว #RxHCU #PharmacyHCU #คณะเภสัชหัวเฉียว #PharmacyHuachiew #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.