Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

กิจกรรม #สัปดาห์เภสัชกรรม #เภสัชกรทั่วไทยใส่ใจทุกคน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าศูนย์ยา มฉก. คณะเภสัชศาตร์ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใช้บริการอย่างคับคั่ง ทั้งบุคลากร-นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

ขอขอบคุณทีมอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานทั้งสามวัน #เภสัชหัวเฉียว #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.