Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หัวข้อ “ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกับการควบคุมระดับฟอสเฟต” วันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ก่อนจะให้คำแนะนำกับคนไข้ได้ เภสัชกรต้องเรียน ต้องรู้ และต้องชิมจริง

#เข้าใจโรคเข้าใจยาเข้าใจผู้ป่วย #รู้จริงปฏิบัติได้จริง #เภสัชหัวเฉียว #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.