Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้บริการกันเต็มที่กับวันที่สองของกิจกรรม #สัปดาห์เภสัชกรรม #เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ x ศูนย์ยา มฉก. เป็นอย่างดีจนจำนวนผู้มารับบริการมากกว่าเป้าหมายไปมาก แต่ทีมงานเราก็รับไหวนะคะ พรุ่งนี้เย็นวันสุดท้ายแล้ว ท่านใดอยากตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจวัดมวลกาย รับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพและการเลิกบุหรี่ เชิญที่หน้าศูนย์ยา มฉก. เวลา 16:00-18:00 น. ค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.