Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2566 – “เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์ยา มฉก. ณ ลานหน้าศูนย์ยา มฉก. ระหว่างวันทึ่ 27-29 ก.ย. 66 เริ่มแล้วเมื่อเย็นวาน โดยรับความสนใจอย่างดีจากประชาชน

งานนี้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์มาให้บริการดูแลสุขภาพให้ผู้สนใจกันเต็มที่ เหลือเวลาอีก 2 วัน เชิญอาจารย์ บุคลากร น้องๆ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมาร่วมงานกันได้ระหว่าง 16:00 – 18:00 น.

#สัปดาห์เภสัชกรรม #เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน #เภสัชหัวเฉียว #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.