Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

นศภ.ศิริวัชร โพธิสุข นศภ.พุธิตา ดาราษฎร์ และ นศภ.ธมลพร มีพันธ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้บริการดูแลสุขภาพด้านยาแก่ประชาชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก ในงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อประชาชน ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Central World ในวันที่ 22-24 กันยายน พ.ศ. 2566

#สัปดาห์เภสัชกรรม
#เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน
#เภสัชหัวเฉียว
#เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.