Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

วันเสาร์เราก็สู้! บรรยากาศการสอบปฏิบัติการ (OSPE) วิชาเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และการแนะนำสรุปเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

#OSPE #เภสัชหัวเฉียว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.