Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

ขอต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ครอบครัวเขียวมะกอก Rx HCU

ช่วงเช้านักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม

ส่วนภาคบ่าย คณบดี รองคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดงานปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับ พร้อมชี้แจงรายละเอียดของคณะที่นักศึกษาควรทราบ

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับชีวิตนักศึกษา ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความทรงจำดีๆ ตลอด 6 ปีนะคะ

#freshyปี1 #RxHCU #orientation

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.