Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

ประกาศสำคัญสำหรับผู้เข้าสอบทักษะทางวิชาชีพ ณ สนามสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โดยส่งผล ATK หรือ PCR และปฏิบัติตนตามที่กำหนดไว้ในประกาศอย่างเคร่งครัด

– รายงานตัวและเก็บสัมภาระตามรอบการสอบของตนเอง โดยตรวจสอบเวลารายงานตัว เก็บตัว เริ่มสอบ และสอบเสร็จ ของแต่ละรอบได้จากประกาศ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.