Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

ภญ. หทัยชนก พงศกฤตธมน เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มฉก. ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การพัฒนาความทันเวลาในการส่งยาให้กับผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์โควิด 2019” ในงานประชุมวิชาการ HA Southern regional forum :: CQI — E-poster

เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นพี่ๆ ศิษย์เก่าของเราจบไปเป็นหัวแรงหลักในโรงพยาบาลและร้านยาทั่วประเทศ ดังอัตลักษณ์ #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัย

#RxHCU #hcualumni #เภสัชหัวเฉียว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.