Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ. ภัสร์ชยาน์ พรรณภัทราพงษ์ เภสัชกร กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มฉก. ในโอกาสได้รับรางวัลนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ยอดเยี่ยม 👍🏻

#RxHCU #เภสัชหัวเฉียว #alumni #ศิษย์เก่าหัวเฉียว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.