แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมให้ความคิดเห็นค่ะ…

สภาเภสัชกรรมขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเภสัชกรทุกภาคส่วน
ต่อร่างประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.

Link : https://bit.ly/3yQ9wMB


ด้วย คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภา….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.