หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท เมดิคอล รีดเดอร์ ไทยแลนด์…

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท เมดิคอล รีดเดอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์ Webinar เพื่อ ฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง “Omega-3: What’s an Update on Current Clinical Application & Clinical benefits of Combine Oral Contraceptive (COC) in real-life practices: Use of oral contraceptives in clinical practices for common female problems.”

โดย รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น.

CPE 1.5 หน่วยกิต ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครได้ทาง QR code

สนับสนุนการถ่ายทอดสด โดย Abbott

#webinar #pharmacy #rxhcu #cpe #lifelonglearning #การศึกษาต่อเนื่อง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.