ศูนย์ยา มฉก. และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นศ. และผู้สนใจ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เนื่องในเทศกาล สัปดาห์เภสัชกรรม 2566…

ศูนย์ยา มฉก. และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นศ. และผู้สนใจ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เนื่องในเทศกาล สัปดาห์เภสัชกรรม 2566 เรื่อง การดูแลสุขภาพเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ สนใจลงทะเบียน โดยสแกน QR code ได้เลยนะครับ

#สัปดาห์เภสัชกรรม #เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน #โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง #NCD #เภสัชหัวเฉียว #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม #บริการวิชาการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.