ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาตร์ และผู้จัดการศูนย์ยา มฉก. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมร้านขาย…

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาตร์ และผู้จัดการศูนย์ยา มฉก. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมร้านขายยา จังหวัดสมุทรปราการ วาระปี 2567-2568 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมร้านขายยา จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

#เภสัชหัวเฉียว #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม #สมาคมร้านขายยาจังหวัดสมุทรปราการ #ร้านยา #สมุทรปราการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.