ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ชวาลินี อัศวเหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเก…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ชวาลินี อัศวเหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

#RxHCU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.