ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ใน theme งาน “เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน” วันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวล…

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ใน theme งาน “เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน” วันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:00-18:00 น. ณ ลานหน้าศูนย์ยา มฉก.

ฟรี! ทั้งการตรวจมวลร่างกาย คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รับทราบความรู้ที่ถูกต้องเรื่องโรคเรื้อรัง สารเสพติด และการใช้ยา พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

#สัปดาห์เภสัชกรรม #เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.