ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Counselor on Air ครั้งที่ 17 ผ่าน Facebook Live แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษาค่ะ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Counselor on Air ครั้งที่ 17 ผ่าน Facebook Live แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษาค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.