ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยนยน 2565 เว…

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยนยน 2565 เวลา 11:30 – 12:30 น. ณ อาคารโภชนาการใหม่ ชั้น 2

#RxHCU #เภสัชหัวเฉียว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.