Photos from Admission Center Siam U.’s post

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสยามและคณะวิชาต่างๆ ที่โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน สำหรับนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความสนุกสนาน ในวันนี้มีทีมประชาสัมพันธ์จากคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ และพี่ๆ จากคณะนิติศาสตร์ มาร่วมเล่าประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยสยามด้วยค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.