Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Asst. Prof. Dr. Naoto Uramaru จาก Nihon Pharmaceutical University, JAPAN มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Drug Design Based on Metabolic Activation” ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และได้เข้าพบท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สถาบัน ทั้งนี้อาจมีการทำข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในอนาคตอีกด้วย

#SpecialLectureRxSiamU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.