Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ:สอนการทำน้ำปรุงจากดอกไม้ในชุมชนและทำยาหม่องสมุนไพร แก่ชุมชนพูนบำเพ็ญ👏👏👏

#ACSSiamU
#บริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.