Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 (ภาษาจีน)” โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Wu Xian มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาบรรรยายและฝึกฝนทักษาะการใช้ภาษาจีนในร้านยา ให้คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.