Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2565 เรื่อง “การให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความเครียดหรือมีปัญหาสุขภาพจิต” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ จากสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.