Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง และนักศึกษา ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกร่วมกับร้านยาโอสถสยาม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม และหมู่บ้านอินทรา เขตภาษีเจริญ ร้านยาโอสถสยาม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.