Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา อ.ภก. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ คือ เภสัชกร พยาบาล และ อสส. รวมกว่า 200 ท่าน
ในงานเดียวกันนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของเราได้มีโอกาสมาช่วยผู้เข้าร่วมการอบรมทำปฏิบัติการกลุ่มอีกด้วย 🥰👍👍

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.