🎁🌈ส.ค.ส ๒๕๖๕ จากท่านคณบดี🧸🎉 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สดใส แข็งแรงปราศจากโรคภัย รุ่งเรือง ร่ำรวยตลอดปีใหม่และตลอดไปนะคะ สวัสดีปีใหม่…

🎁🌈ส.ค.ส ๒๕๖๕ จากท่านคณบดี🧸🎉
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สดใส แข็งแรงปราศจากโรคภัย รุ่งเรือง ร่ำรวยตลอดปีใหม่และตลอดไปนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ😊💕🎉

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.